Rotterdams DNA. Daarover beschikt Pulse Urban Projects. Tot in de vezels. Plannen die zonder draagvlak blijven zweven? Zoek verder. Wij staan voor resultaat, een haalbaar resultaat. Pulse regisseert en creëert (her)ontwikkelplannen voor wijken, bedrijventerreinen en binnensteden – plannen die gestalte krijgen in samenspraak met bewoners, ondernemers en bezoekers. Wij hanteren een integrale aanpak waarin publieke en private partijen samenwerken. Co-creatie is voor ons geen modewoord maar een sleutelbegrip. Wij geloven dat een ontwikkelplan alleen kan slagen wanneer het door alle betrokkenen wordt gedragen, alleen dan wordt er echt waarde toegevoegd. Pulse: een nieuw bureau met hart voor ruimte. Meer weten? Klik, kijk en lees verder. We stellen ons graag aan u voor.