Blog

Rode loper

Gemeenten onderneem!

25 mei 2015 | door Mark Compeer -

Gemeenten lopen nog steeds risico’s in gebiedsontwikkeling. Veel gemeenten hebben in het verleden actief grondposities verworven. Het doel was om deze grond met winst te verkopen. Een extraatje voor de gemeentelijke begroting. Dit is net even anders gelopen. Als gevolg van de crisis zijn veel gemeenten in Nederland in de financiële problemen geraakt. Dit is mede veroorzaakt door de negatieve resultaten in de grondexploitaties. Ondanks dat gemeenten een groot deel van “de pijn” hebben genomen, is de finish nog niet bereikt. Gelijktijdig met het afboeken van de grondexploitaties zijn nieuwe (financiële)doelen gesteld. Bij het stellen van deze nieuwe doelen horen vanzelfsprekend risico’s.

Voor gemeenten ligt er dus vandaag de dag nog steeds veel druk op de projecten met een gemeentelijke grondexploitatie. Druk om de grond uit te geven in het geprognotiseerde tempo tegen de geraamde grondopbrengst. Eén voordeel, de markt trekt voorzichtig aan. Met deze wind in de rug, liggen er nu kansen om de pijn te verzachten. Misschien zelfs iets van de reeds afgeboekte bedragen terug te verdienen. Dit is het moment! Gemeenten zullen lef moeten tonen om deze gemeentelijke projecten voortvarend ter hand te nemen.

Hoe dan? Vraaggerichte gebiedsontwikkeling waarbij de klant centraal staat. Laat de klant meedenken op het niveau van het gebied (wijk of bedrijventerrein) en de woningen of bedrijfsruimten. Betrek de klant tijdig bij de ontwikkeling van het plan, zodat inbreng echt het verschil kan maken. Luisteren, richting geven, vertalen in de plannen en weer terugleggen. Aandacht. Door middel van co-creatie samen bouwen aan een woonwijk of bedrijventerrein die aansluit bij de behoeften.

Wat is hiervoor nodig? Deze klantgerichte aanpak vraagt om een ondernemende gemeente. Een gemeente die weet wat het effect is van een latere uitgifte van grond op de grondexploitatie. Een gemeente die voelt dat ze zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van een locatie voor de lange termijn. Een gemeente die wil bouwen aan duurzaam gebied waar mensen op een prettige manier kunnen wonen en werken. Een gemeente die voorziet in de wensen van haar inwoners en ondernemers. Deze verantwoordelijkheid kun je als gemeente niet alleen overlaten aan de marktpartijen. Een vraaggerichte aanpak vraagt om een goede samenwerking tussen marktpartijen en gemeenten. De grondexploitatie blijft belangrijk, maar is het resultaat de aanpak. Gemeenten doe een stap naar voren en onderneem!