Disclaimer

Disclaimer voor www.pulse-up.nl

Pulse Urban Projects B.V. (Kamer van Koophandel: 610387333) verleent u hierbij toegang tot www.pulse-up.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Pulse Urban Projects B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.pulse-up.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Pulse Urban Projects B.V..

Beperkte aansprakelijkheid

Pulse Urban Projects B.V. spant zich in om de inhoud van www.pulse-up.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.pulse-up.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Pulse Urban Projects B.V..
Voor op www.pulse-up.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Pulse Urban Projects B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pulse Urban Projects B.V..
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pulse Urban Projects B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.