Project: Ontwikkelkader voor A4 Zone West

  • Project Markeerpunt Van markeerpunt naar ID-zone
  • Project Markeerpunt Van markeerpunt naar ID-zone

Situatie

‘Welke invulling moet het Markeerpunt langs de A4 krijgen?’ In het Integraal Ontwikkelingsplan A4 Zone West is de basis gelegd voor de ontwikkeling van een nieuw onderscheidend vestigingsmilieu in de Metropoolregio Amsterdam. Onderdeel van de A4 Zone West is een groeibriljant langs de Rijksweg A4: het Markeerpunt.

Opdracht

De opdracht luidde: Geef richting aan wat het Markeerpunt moet worden en op welke wijze het tot ontwikkeling kan worden gebracht. Bij het bepalen van de ontwikkelrichting speelt de unieke ligging langs de A4 een bepalende rol. Het Markeerpunt moet van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijventerrein A4 Zone West, de Amsterdamse regio en Nederland.

Aanpak

Gestart is met een locatie- en omgevingsanalyse en een marktverkenning. Vervolgens is de markt geconsulteerd. Interviews zijn afgenomen met culturele instellingen, kennisinstellingen, mogelijke eindgebruikers, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars en beleggers. Tenslotte is een ‘diner pensant’ georganiseerd waar door middel van kruisbestuiving van individuele ideeën een gezamenlijk toekomstbeeld voor het Markeerpunt is ontstaan.

Resultaat

Het resultaat is een ontwikkelkader voor het Markeerpunt als onderdeel van de A4 Zone West. In dit document worden de kaders geschetst van de ontwikkeling van dit gebied. Het ontwikkelkader vormt de basis voor het aantrekken van investeerders, eindgebruikers, het ontwerp en de wijze van ontwikkeling.

Facts

Opdrachtgever

SADC

Werkzaamheden

Locatieanalyse
Marktanalyse
Visie & conceptontwikkeling
Ontwikkelstrategie

Periode

2011-2012

Programma

Logistiek bedrijventerrein
Projectgebied 25 hectare bruto

Stedenbouwkundige / architect

KCAP

Opdrachtgevers