Project: Aanpak verbeterlocaties

  • Hoofdfoto Verbeterlocaties Hellevoetsluis
  • Hoofdfoto Verbeterlocaties Hellevoetsluis

Situatie

In de loop der tijd heeft een aantal locaties in Hellevoetsluis zijn oorspronkelijke functie verloren. Dit is aanleiding geweest voor het opstellen van een visie op Verbeterlocaties, waarin gestreefd wordt naar een integrale aanpak van de locaties: integraal nadenken over de mogelijkheden voor ontwikkeling, waarbij de juiste functie op de juiste plek kan worden gerealiseerd.

Opdracht

De opdracht is duidelijk. Uitvoering geven aan meerdere projecten welke is de visie zijn opgenomen. De werkzaamheden hebben o.a. betrekking op de begeleiding van planinitiatieven en ontwikkelingen van derden en het opstellen van een verkoopprocedure voor de aanbesteding van gemeentelijke ontwikkellocaties.

Aanpak

Voor de begeleiding van planinitiatieven van derden is de kans van slagen onderzocht. Op basis hiervan zijn gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers en afspraken gemaakt over proces en uitvoering. Deze afspraken zijn opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst. Ten behoeve van de verkoop van meerdere ontwikkellocaties zijn de randvoorwaarden geïnventariseerd. Deze randvoorwaarden vormen het ontwikkelkader en maken onderdeel uit van het bidbook. Tevens is een verkoopprocedure voor de aanbesteding van deze locaties opgesteld.

Resultaat

Meerdere projecten uit de visie op de Verbeterlocaties zijn inmiddels een stap verder gebracht om te komen tot het uiteindelijke doel: verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Hellevoetsluis.

Facts

Opdrachtgever

Gemeente Hellevoetsluis

Werkzaamheden

Planbegeleiding private initiatieven en ontwikkelingen
Opstellen verkoopprocedure ontwikkellocaties
Contracten
Projectmanagement

Periode

2015-2016

Programma

Wonen en recreatieve voorzieningen

Stedenbouwkundige / architect

Opdrachtgevers