Project: Herontwikkeling “De weg naar Kralingen”

  • Hoofdfoto DWNK beter formaat
  • Hoofdfoto DWNK beter formaat

Situatie

‘Jaffa? Daar zou ik voor geen goud willen wonen.’ Het is 2009. De Jaffa-buurt in de Rotterdamse deelgemeente Kralingen-Crooswijk staat bekend als een exemplarisch voorbeeld van een verloederde stadswijk. Rommel op straat, ongedierte, dichtgetimmerde drugspanden en vierhonderd in bedroevende staat verkerende sociale huurwoningen.

Opdracht

Onze taak is heel simpel: verbeter de leefbaarheid, de veiligheid en de woonkwaliteit. De executie is lastiger. De doelstelling kan alleen worden gerealiseerd via een integrale gebiedsgerichte aanpak. De wijk moet ook aantrekkelijk worden voor nieuwe, meer kapitaalkrachtige bewoners zodat de diversiteit toeneemt.

Aanpak

Samen met bewoners, ondernemers en de deelgemeente ontwikkelen we een visie. Hoe moet de buurt eruit gaan zien? Wat doen we aan de parkeeroverlast? Hoe krijgen we meer groen in de straten? En hoe maken we Jaffa aantrekkelijk voor kopers? We organiseren woonworkshops om de wensen van geïnteresseerden te inventariseren. Alle elementen van de visie worden vertaald in het masterplan De weg naar Kralingen waarin de uitgangspunten voor de planontwikkeling zijn vastgelegd. Vervolgens wordt per deelgebied het plan in CO-creatie met de toekomstige bewoners uitontwikkeld.

Resultaat

Het project was een groot verkoopsucces. Binnen 3 maanden was de eerste fase van 52 koopwoningen (€ 300.000 – € 400.000 von) volledig uitverkocht en daarmee het best verkochte project van Rotterdam Rijnmond. En dat midden in de crisis! Jaffa is uitgegroeid tot een model voor moderne stadsontwikkeling. Met totaal 140 koopwoningen, 60 sociale huurwoningen, drie parkeergarages en een commerciële ruimte wordt de wijk volledig getransformeerd tot een gewilde plek om te wonen en leven.

Facts

Opdrachtgever

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam

Werkzaamheden

Haalbaarheidsstudie
Marktanalyse
Conceptontwikkeling
Woonworkshops
Grond-, vastgoed- en complexexploitatie
Contracten
Marketing- en verkoopstrategie
Projectmanagement

Periode

2009-heden

Programma

Sloop:
400 sociale huurwoningen
verwerving particulier eigendom

Nieuwbouw:
121 eengezinswoningen koop
19 appartementen koop
60 appartementen sociale huur
parkeergarages
commercieel vastgoed

Stedenbouwkundige / architect

Venster Architekten

Opdrachtgevers