Project: Haalbaarheidsstudie Jacobsplaats

  • Hoofdfoto
  • Hoofdfoto

Situatie

‘Hoe kunnen we van deze plek een echte “ Place to be” maken? Hoe zorgen we voor geborgenheid en het communitygevoel in het gebouw zelf en welke rol kan de omgeving daarin spelen? Hoe kunnen we het tunneltracé van het Willemsspoor uitnutten om het gebied te verrijken? En hoe verbinden we de bewoners en bezoekers aan de kwaliteit van de ruimte? Kortom: een mooie maar lastige opgave op een locatie met veel verborgen waarde.’

Opdracht

Onze taak is duidelijk: het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek met meerdere ontwikkelscenario’s voor een tweetal ontwikkellocaties in het plangebied.

Aanpak

Samen met bewoners, ondernemers en vastgoedprofessionals ontwikkelen we een visie. Hoe moet de buurt eruit gaan zien? Wie wil hier straks wonen? Wat zijn hun woonwensen? Een tweetal workshops met omwonenden, een uitgebreide marktanalyse en meerdere brainstormsessies geven antwoord op deze vragen. Alle elementen van de visie worden vertaald in een concept en een stedenbouwkundig plan waarin de hoofduitgangspunten voor de planontwikkeling zijn vastgelegd. Vervolgens worden voor de verschillende ontwikkellocaties de kaders geformuleerd en de haalbaarheidsberekeningen uitgevoerd.

Resultaat

Een nieuw woonconcept passend bij de locatie en de marktvraag. Het concept wordt enthousiast ontvangen door de omwonenden en de gemeente Rotterdam. Het interactieve planproces heeft gezorgd voor draagvlak bij de stakeholders. De haalbaarheidsstudie is een goed vertrekpunt voor het verder uitwerken van de plannen.

Facts

Opdrachtgever

The Placemaker B.V.
Dura Vermeer Bouw Zuid West BV

Werkzaamheden

Haalbaarheidsstudie
Scenarioanalyse
Conceptontwikkeling
Financiële exploitaties
Projectmanagement

Periode

2014


Programma

150 nieuwbouwappartementen (koop/huur) met parkeergarages

Stedenbouwkundige / architect

West 8

Opdrachtgevers