Project: Herontwikkeling Hillesluis

  • Hoofdfoto Hillesluis
  • Hoofdfoto Hillesluis

Situatie

De sociale huurcomplexen Drents Plantsoen en Van Haeftenstraat in respectievelijk de Rieder-Zuid en Walravenbuurt verkeren beiden in slechte bouwkundige staat en de fundering in het bijzonder. De kleine woningen hebben een lage toekomstwaarde en kennen een hoge mutatiegraad. Reden tot ingrijpen.

Opdracht

Onderzoek de mogelijke ontwikkelscenario’s en werk het voorkeursscenario verder uit tot een concreet plan.

Aanpak

De gemeente Rotterdam heeft in samenspraak met Woonstad Rotterdam de gebiedsvisie Hillesluis 2015-2030 opgesteld. In deze gebiedsvisie wordt voor de Rieder-Zuid en de Walravenbuurt ingezet op een rustig stedelijk woonmilieu, vooral geschikt voor (jonge) gezinnen. De wijk heeft een duidelijke startfunctie. Op basis van deze visie en de portefeuillestrategie van Woonstad zijn het programma van eisen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. Samen met de architect en adviseurs wordt het plan vervolgens verder uitontwikkeld. De huidige woningen zijn op dit moment nog verhuurd. De herhuisvesting, verwerving van het particulier vastgoed en de engineering voor de sloop en het bouwrijp maken loopt parallel aan de planontwikkeling.

Resultaat

De haalbaarheidsstudie met scenarioanalyse heeft aangetoond dat een sloop-/ nieuwbouwvariant de beste optie is. De stedenbouwkundige randvoorwaarden en het programma van eisen geven een duidelijke ontwikkelrichting voor interne en externe partijen op basis waarvan de plannen verder gestalte krijgen. De planontwikkeling zal begin 2017 worden afgerond waarna de uitvoering kan plaatsvinden.

Facts

Opdrachtgever

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam

Werkzaamheden

Haalbaarheidsstudie
Grond-, vastgoed- en complexexploitatie
Planontwikkeling
Contracten
Projectmanagement

Periode

2015-heden

Programma

35 eengezinswoningen (sociale huur)

Stedenbouwkundige / architect

Geurst & Schultze

Opdrachtgevers