Project: Herontwikkeling Stationslocatie

  • Stationslocatie 3108_edit_FINAL
  • Stationslocatie 3108_edit_FINAL

Situatie

De gemeente heeft in het verleden een monumentaal stationsgebouw gebouw met bijbehorend privaatgebouw en circa 2 hectare grond gekocht. De locatie ligt op het scharnierpunt tussen het dynamische bedrijventerrein Mijdrecht en het winkelhart. Aanvankelijk wat het de bedoeling om de stationslocatie te verkopen met een bedrijfsmatige invulling, maar dit heeft niet tot gunning geleid.

Opdracht

Breng de verschillende ontwikkelscenario’s in beeld en onderzoek deze op haalbaarheid. Kijk hierbij naar de mogelijkheden voor wonen (eventueel in combinatie met bedrijvigheid), maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Onderzoek specifiek de haalbaarheid van het realiseren van (tijdelijke) huisvesting voor vergunninghouders en reguliere woningzoekenden.

Aanpak

Gestart is met een Nota van Uitgangspunten waarin het eisen en wensen vanuit de omgeving, het beleid, de locatie en de doelgroep zijn opgenomen. Op basis van deze uitgangspunten zijn verschillende stedenbouwkundige modellen opgesteld en zijn verschillende ontwikkelvarianten doorgerekend. Cruciaal bij dit proces is de communicatie met de directe omgeving en de inwoners van de gemeente.

Resultaat

Het resultaat is het haalbaarheidsonderzoek (tijdelijke) huisvesting op Stationslocatie Mijdrecht. Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek is het voorstel gedaan om de huisvesting van vergunninghouders en reguliere woningzoekenden verder uit te werken. Dit voorstel wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.

Facts

Opdrachtgever

Gemeente De Ronde Venen

Werkzaamheden

Conceptontwikkeling
Grondexploitatie
Contracten
Ontwikkelstrategie
Verkoopstrategie
Projectmanagement

Periode

2013-heden

Programma

2 hectare bruto oppervlakte grond
Monumentaal stationsgebouw en privaatgebouw
Wonen en/of werken

Stedenbouwkundige / architect

Studio NUY VAN NOORT

Opdrachtgevers