Project: Herontwikkeling Kleinrijk

  • Kleinrijk-hoofdfoto-960x640_BANNER
  • Kleinrijk-hoofdfoto-960x640_BANNER

Situatie

‘Kleinpolder? Bekend van de snelweg en de geluidsschermen. Duidelijk geen gewilde plek om te wonen. ’Het is 2008. De wijk Kleinpolder-Oost in het Rotterdamse Overschie is aangewezen als 1 van de 40 Vogelaarwijken. Problemen op meerdere vlakken. Sociaal, economisch en fysiek. Hier moet iets gebeuren…

Opdracht

Onze taak is heel duidelijk: verbeter de leefbaarheid, de veiligheid en de woonkwaliteit. De doelstelling kan alleen worden gerealiseerd via een integrale gebiedsgerichte aanpak. De wijk moet ook aantrekkelijk worden voor nieuwe, meer kapitaalkrachtige bewoners zodat de diversiteit toeneemt.

Aanpak

Samen met bewoners(organisaties), ondernemers en de deelgemeente ontwikkelen we een visie. Hoe moet de buurt eruit gaan zien? Wie wil hier straks wonen? Wat zijn hun woonwensen? Een uitgebreide marktanalyse en markttoets geven antwoord op deze vragen. Alle elementen van de visie worden vertaald in een stedenbouwkundig plan waarin de uitgangspunten voor de planontwikkeling zijn vastgelegd. Vervolgens wordt per deelgebied het plan verder uitontwikkeld.

Resultaat

Een nieuwe gewilde woonplek! Er is veel animo voor het project. De koopwoningen van de eerste fase zijn ruim 5 keer overtekend en binnen drie maanden uitverkocht. Door de ontwikkeling van Kleinrijk heeft de wijk Kleinpolder-Oost zich ontwikkeld van achterstandswijk tot een gewilde plek om te wonen en leven.

 

 

Facts

Opdrachtgever

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam

Werkzaamheden

Haalbaarheidsstudie
Marktanalyse
Conceptontwikkeling
Grond-, vastgoed- en complexexploitatie
Contracten
Marketing- en verkoopstrategie
Projectmanagement

Periode

2010-heden

Programma

Sloop:
350 sociale huurwoningen

Nieuwbouw:
125 eengezinswoningen koop
25 eengezinswoningen vrije sector huur

Stedenbouwkundige / architect

Venster Architekten

Opdrachtgevers