Project: Kwaliteitsverbetering Plaspoelpolder

  • Plaspoelpolder Betonmortelcentrale
  • Plaspoelpolder Betonmortelcentrale

Situatie

De Plaspoelpolder kampt met een forse leegstand in de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. Het terrein laat een zeer divers beeld zien. Een aantal gebieden functioneert goed. In deze gebieden zijn grote bedrijven en instellingen gevestigd, zoal Shell, het ANP en het Europees Octrooibureau. Andere gebieden staan er een stuk slechter voor.

Opdracht

De opdracht is om initiatieven uit de markt samen te brengen en te faciliteren met het doel om de Plaspoelpolder aantrekkelijker te maken. Dit gebeurt in samenwerking met de ondernemers/eigenaren (verenigd in de Stichting Urbanisator Plaspoelpolder) en het Industrieschap Plaspoelpolder.

Aanpak

De focus is gelegd op een aantal blokken die voor herontwikkeling in aanmerking komen en initiatieven vanuit de markt. Waar mogelijk zijn beide gecombineerd. Binnen de gemeente zijn deze initiatieven besproken met de verschillende beleidsafdelingen, is geadviseerd en in overleg met de (bestuurlijk)opdrachtgevers zijn keuzes gemaakt.

Resultaat

Voor diverse initiatieven is snel duidelijk geworden of deze wel of niet haalbaar zijn. Enkele voorbeelden van initiatieven waaraan een bijdrage is geleverd is de ontwikkeling van Short Stay faciliteiten, de inpassing van een betonmortelcentrale en het in de ‘spotlight’ zetten van een tweetal gebouwen. Daarnaast zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de gemeente, de Stichting Urbanisator en het Industrieschap Plaspoelpolder.

Facts

Opdrachtgever

Gemeente Rijswijk

Werkzaamheden

Coördinator Economische Zaken
Beleidsadvies

Periode

2012

Programma

64 hectare netto oppervlakte
490 bedrijven
15.000 werkzame personen

Stedenbouwkundige / architect

Opdrachtgevers