Project: Nieuwbouwwijk Boomgaard

  • Eindfoto Boomgaard beter formaat
  • Eindfoto Boomgaard beter formaat

Situatie

De nieuw te bouwen woonwijk Boomgaard is één van de belangrijkste ruimtelijke projecten van de gemeente Hellevoetsluis. Het project biedt de kans om een nieuw en onderscheidend woonmilieu toe te voegen aan de gemeente. De ontwikkeling was stilgevallen, maar de ambitie is uitgesproken om de bouwlocatie Boomgaard verder uit te werken. De grondposities binnen het plangebied zijn versnipperd.

Opdracht

De opdracht is om voor het project Boomgaard een ontwikkelstrategie op te stellen. Dit dient als basis voor afspraken met de grondeigenaren over de samenwerking. Het doel is om met Boomgaard een duurzaam woongebied aan Hellevoetsluis toe te voegen gebaseerd op het concept “landschappelijk wonen”. De oorspronkelijke plannen om in dit gebied 1.100 woningen te realiseren zijn bijgesteld naar ongeveer 700 woningen.

Aanpak

De gemeente pakt de regierol vanwege de versnipperde grondposities en het belang dat deze wijk wordt gerealiseerd. In samenwerking met de grondeigenaren in Boomgaard (Adriaan van Erk, Roosdom Tijhuis, Syntrus Achmea en Heijmans Vastgoed) is het plan van aanpak opgesteld.

Resultaat

Een ontwikkelstrategie, van initiatief tot realisatie, voor de nieuw te ontwikkelen wijk Boomgaard die als basis kan dienen voor afspraken tussen de gemeente en de grondeigenaren

Facts

Opdrachtgever

Gemeente Hellevoetsluis

Werkzaamheden

Projectmanagement
Ontwikkelstrategie
Grondexploitatie
Contracten

Periode

2015-2016

Programma

Landschappelijk wonen
50 hectare (bruto)
Circa 700 woningen

Stedenbouwkundige / architect

Opdrachtgevers