Project: Nieuwbouwwijk Vinkeveld

  • Eindfoto Vinkeveld nieuw
  • Eindfoto Vinkeveld nieuw

Situatie

‘Westerheul IV, daar zijn ze al jaren mee bezig om dat gerealiseerd te krijgen’. Een nieuw te bouwen woonwijk waarvan het stedenbouwkundig plan en de aanpak nog stammen uit de pre-crisis tijd. Het programma sluit onvoldoende aan op de vraag. Aanbod gedreven, veel appartementen, contractuele issues, hoge opbrengstverwachtingen en vraagtekens ten aanzien van de collectieve warmte- en koudeopslag. Overigens is de grond al bouwrijp en ligt de riolering er al in.

Opdracht

Voor de inwoners van Vinkeveen is het van belang dat er een nieuwe duurzame wijk wordt ontwikkeld. Breng de problemen in beeld en zorg voor een aanpak die gericht is op gronduitgifte en start bouw. De huidige contractspartijen stellen een ander programma voor dan het overeengekomen programma. Onderzoek de juridische en financiële consequenties, zorg dat besluitvorming plaatsvindt en resultaten worden geboekt.

Aanpak

Als grondeigenaar heeft de gemeente de regie naar zich toegetrokken. Gekozen is voor een aanpak waarbij de klant centraal staat. De aanpak is erop gericht om een dorpse en duurzame wijk te ontwikkelen. Een wijk die aansluit op de behoeften van de toekomstige bewoners. Via marktonderzoek is een eerste beeld ontstaan van de doelgroep. Dit is de basis geweest voor de positionering, de marketing en het vlekkenplan. Met toekomstige bewoners is via een aantal woonworkshops vorm gegeven aan de uitstraling en sfeer van de wijk en is bepaald welke woningtypen er komen. Duurzaamheid is een belangrijk thema en gezocht is naar de meeste efficiënte investering.

Resultaat

De gemeenteraad heeft in oktober 2014 ingestemd met het plan van aanpak. Begin 2015 is een nieuwe frisse start gemaakt door de naam Westerheul IV te vervangen door Vinkeveld. De resultaten van de woonworkshops zijn verwerkt in het plan. In november 2015 is gestart met de verkoop van de eerste fase (90 woningen). Fase 1 is verkocht en op 15 maart 2016 is de eerste paal geslagen. Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Fase 2.

 

Facts

Opdrachtgever

Gemeente De Ronde Venen

Werkzaamheden

Marktanalyse
Conceptontwikkeling
Ontwerp
Grondexploitatie
Contracten
Ontwikkelstrategie
Marketing- en verkoopstrategie
Projectmanagement

Periode

2013-heden

Programma

Circa 200 woningen:
- Beneden- bovenwoningen
- Patiowoningen
- Rijwoningen (koop en huur)
- Twee-onder-éénkapwoningen
- Projectmatig vrijstaande woningen
- Vrije kavels

Stedenbouwkundige / architect

Wissing

Opdrachtgevers