Project: Renovatie MX4

  • Hoofdfoto MX4
  • Hoofdfoto MX4

Situatie

De Millinxbuurt in de Rotterdamse Tarwewijk was jarenlang een “no-go area” met veel overlast als gevolg van illegale kamerverhuur, drugsgerelateerde criminaliteit, achterstallig onderhoud en leegstand. Om het tij te keren hebben de gemeente Rotterdam, deelgemeente Charlois en de woningcorporaties een integrale aanpak ontwikkeld.

Opdracht

Onderdeel van deze aanpak was de aanpak van verpauperde (drugs)panden in de Millinxstraat. Doelstelling hierbij was het aantrekken van sociale stijgers naar de buurt.

Aanpak

Om deze doelgroep te bereiken heeft er uitgebreid marktonderzoek plaatsgevonden. Wie wil hier wonen? Wat zijn hun woonwensen? Is er concurrend aanbod? En hoe bereiken we deze groep? De uitkomsten van dit onderzoek zijn vertaald naar een programma en een ontwikkelstrategie op basis waarvan het project verder is uitontwikkeld en gerealiseerd.

Resultaat

De Millinxstraat is weer in oude glorie hersteld. De verkoop van de woningen was een lastige opgave door de (blijvende) negatieve beeldvorming over de buurt. Desondanks zijn alle woningen verkocht. Met de realisatie van MX4 is de vernieuwing van de Millinxbuurt afgerond.

Facts

Opdrachtgever

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam

Werkzaamheden

Haalbaarheidsstudie
Conceptontwikkeling
Grond- en vastgoedexploitatie
Contracten
Marketing- en verkoopstrategie
Projectmanagement

Periode

2009-2011

Programma

10 kluswoningen koop (verticale samenvoeging en casco renovatie van 25 woningen)
4 nieuwbouw stadswoningen koop

Stedenbouwkundige / architect

KOW

Opdrachtgevers