Project: Revitalisering Oosteind

  • Start herinrichting Bedrijventerrein Oosteind, Gemeente Papendrecht
  • Start herinrichting Bedrijventerrein Oosteind, Gemeente Papendrecht

Situatie

‘We willen graag dat het werkklimaat op bedrijventerrein Oosteind verbetert. Hiervoor is het nodig dat de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls krijgt.’ Op het bedrijventerrein is een aantal grote internationaal opererende bedrijven actief. Het terrein biedt ruimte aan watergebonden en water gerelateerde bedrijvigheid in de maritieme metaal-elektrosector en de voedingsmiddelenindustrie.

Opdracht

De opdracht is om de kwaliteit en de functionaliteit van de openbare ruimte op het bedrijventerrein Oosteind te verbeteren en ondernemers te bewegen ook te investeren in kwaliteitsverbetering. Het doel is dat het vestigingsklimaat verbetert. Een subsidie van de provincie Zuid-Holland is beschikbaar evenals een bijdrage vanuit de gemeente zelf.

Aanpak

Gekozen is voor een ‘bottom-up’ aanpak. Op basis van gesprekken met de ondernemers is opgehaald wat hun wensen zijn. Gaan we een voetpad aanleggen? Hoe moet de groenvoorziening eruit komen te zien? Hoe gaan we om met de parkeerproblematiek? Hoe zorgen we ervoor dat we de Waterbushalte behouden? Op basis van deze gesprekken zijn schetsontwerpen opgesteld. Tekenen en rekenen is hand-in-hand gegaan. Via een aantal werksessies met ondernemers per straat is een definitief ontwerp opgesteld. Het bestek is vervolgens aanbesteedt.

Resultaat

Het resultaat is dat de revitalisering is uitgevoerd. Dit project is een mooi voorbeeld van schets tot realisatie. De functionaliteit in termen van doorstroming en parkeervoorziening is verbeterd. Het terrein heeft nu een representatieve uitstraling en duurzame verlichting is aangebracht. Tevens is de Waterbushalte verplaatst naar de firma Boskalis, zodat meer mensen hier gebruik van gaan maken. Ook investeren ondernemers in de kwaliteit van het private vastgoed. Investeringen in de openbare en de private ruimte zorgen voor een vitaal bedrijventerrein Oosteind.

Facts

Opdrachtgever

Gemeente Papendrecht

Werkzaamheden

Projectopdracht
Locatieanalyse
Programma van eisen
Financiële haalbaarheid
Ontwikkelstrategie
Ontwerp / bestek
Aanbesteding

Periode

2011-2014

Programma

70 hectare bruto oppervlakte
130 bedrijven

Stedenbouwkundige / architect

Daniëlle Wijnen, gemeente Papendrecht

Opdrachtgevers