Projectmanagement+

pm_initiatiefpm_haalbaarheidpm_ontwikkelingpm_realisatiepm_beheer

Aanpak

Zoveel partijen, zoveel belangen. Het ontwikkelen van een gebied is een uitdagend proces met markt, middelen en mensen als draaischijven. Wij maken onderscheid tussen vijf fases, van quickscan tot projectmanagement +. Eenzijdig topdown denken is history. Onze strategie verloopt altijd bottom-up. Uitgangspunt is dat we het plan sámen met de markt ontwikkelen. Daarom hanteren wij een overzichtelijke stap-voor-stap methode waarin dialoog en participatie met de markt zijn gewaarborgd, in élke fase.

Producten

Quickscan

Wat is het knelpunt? Waar liggen de oplossingen? Met onze quickscan krijgt u een betrouwbare indicatie van de mogelijkheden om uw ambities te realiseren. We identificeren de stakeholders en verkennen met hen of er een basis ligt voor een vruchtbare samenwerking. Het resultaat is een gedegen advies over de realisatiekansen van uw project.

Projectopdracht

Hoe kan een project optimaal worden gefaseerd? In deze voorbereidingsfase draait het om secure afstemming met alle direct betrokken partijen. Kortom, wikken, wegen en keuzes maken waar iedereen zich achter kan scharen. De afspraken worden helder beschreven en vastgelegd in een projectopdracht die ter besluitvorming kan worden voorgelegd.

Business case

Geld, kwaliteit en tijd. Dat zijn de hoekstenen van de business case die we voor uw project kunnen samenstellen. We verrichten marktonderzoek, ontleden de kansen en de knelpunten van de locatie en houden voortdurend de financiële grenzen in het oog. Zo krijgen we zicht op de randvoorwaarden die we uitwerken tot een programma van eisen en een ontwikkelstrategie. Aldus ontstaat een duurzame business case, de grondslag voor verdere beslissingen.

Definitief ontwerp

In deze fase bereiden we de realisatie van het project voor. Schetsen krijgen een vaste vorm, exploitatiemodellen van grond en vastgoed worden uitgewerkt, de marketing- en verkoopstrategie bepaald. In geval van aanbesteding maken we een selectie en sluiten contracten met publieke en private partijen. Ons definitief ontwerp is een solide fundering waarop gebouwd kan worden.

Projectmanagement

Projectmanagement met een +. De plus markeert onze kennis en ervaring. Pulse beschikt over IPMA-gecertificeerde projectmanagers die hun competentie in de praktijk hebben bewezen. Wij houden uw project strak in de hand, bewaken de financiële kaders, de planning en de kwaliteit. De voortgang wordt vastgelegd in transparante tussenrapportages zodat u wordt behoed voor onbeheersbare risico’s en onaangename verrassingen. Dát is projectmanagement met een +.