Visie

Pulse Urban Projects Rotterdam

Zoeken naar context, naar verbinding, naar de slagaders van de stad, de haarvaten van een gebied. En geleidelijk uitzoomen naar het grotere geheel, naar het ontwikkelplan waarin alles samenvloeit. Dát is waar we naar streven. Of het nu om een buurt gaat, een buitengebied, een haven of een bedrijventerrein: altijd willen we weten wat er precies gebeurt. Wie zijn de gebruikers? Wat vinden zij belangrijk? Wat zijn hun verlangens? En: hoe zijn zij met elkaar verbonden? Wat kan hen samenbrengen? Het zijn deze vragen die in onze ogen cruciaal zijn, waar we diepgaande antwoorden op willen vinden, móeten vinden zelfs. Hoe? Door te praten, te luisteren, te inventariseren: wij brengen mensen samen. We organiseren panelgesprekken en interviews, faciliteren (woon)workshops waarin eindgebruikers zélf hun gedachten vormgeven – hoe verschillend, en soms tegenstrijdig, hun denkrichtingen soms ook zijn. Op het fundament van die gezamenlijke krachten bouwen we een plan. Een degelijke, wijdvertakte constructie. Sceptici worden ambassadeurs. Bezwaarprocedures overlegrondes. Onze werkwijze genereert een toekomstbestendig ontwikkelplan dat wordt gedragen door de eindgebruikers.